Dispensation til to shelters og et toilet

Publiceret 04-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8n Brigsted By, Søvind, Vorsøvej 28A, 8700 Horsens, i Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/12972.

Dispensation til to shelters og et toilet

Yderligere information:

Christina Hattesen-Hangård

Sagsbehandler