Dispensation til skovrejsning

Publiceret 24-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 2, Sandbjerg, Sottrup, Sandbjergvej 102, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte, herunder hegning i op til 5-7 år efter plantningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18832.

Dispensation til skovrejsning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler