Dispensation til redningsnummer-skilt på matr. 25cæ, Svanninge By, Svanninge

Publiceret 25-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 25cæ, Svanninge By, Svanninge, Kildevej 11, 5600 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18902.

Dispensation til redningsnummer-skilt på matr. 25cæ, Svanninge By, Svanninge

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler