Dispensation til ovenlysvinduer

Publiceret 11-05-2022

Dispensation til ovenlysvinduer ved genopførsel af nyt helårshus inden
for strandbeskyttelseslinjen på matr.71, Skovbølgård, Feldsted,
Eskedalvej 5, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Det bemærkes, at der kan ske mindre forskydninger af vinduernes placering i forbindelse med tagspærenes endelige placering.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18603

22-18603 Afgørelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent