Dispensation til opstilling af tre oplysningsskilte

Publiceret 10-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Ennebølle By, Snøde, Københavnervej 7, 5953 Tranekær, i Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af tre oplysningsskilte, som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18557.

Dispensation til opstilling af tre oplysningsskilte

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler