Dispensation til opstilling af solceller på terræn

Publiceret 18-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1, Peberholm Ø, Kastrup, i Tårnby Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af solceller, som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16843.

Dispensation til opstilling af solceller på terræn

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler