Dispensation til opstilling af 5 bord-bænkesæt

Publiceret 09-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 4, Langø, Idestrup, m.fl., i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16912.

Dispensation til opstilling af 5 bord-bænkesæt

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler