Dispensation til omlægning af adgangsvej

Publiceret 04-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nre. 12bx, 12c og 7000m, Bro By, Brenderup, 5464 Brenderup, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/07458.

Dispensation til omlægning af adgangsvej

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler