Dispensation til nyt sommerhus, Vordingborg kommune

Publiceret 09-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 51a, Råbylille By, Elmelunde, Bundgarnet 84, 4780 Stege, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16184.

21/16184 Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent