Dispensation til nye skel og anlæggelse af cykelsti

Publiceret 03-05-2022

Afgørelsen vedrører skel og anlæggelse af cykelsti, langs vejen mellem Bogø havn og Fanfjordgade på Møn

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/20365.

Dispensation til nye skel og anlæggelse af cykelsti

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler