Dispensation til ny beboelse

Publiceret 24-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.6d, Dover By, Ydby, Fjordstræde 37, Doverodde, 7760 Hurup Thy, Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og 3, nr. 9, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10629.

Dispensation til ny beboelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler