Dispensation til muldtoilet

Publiceret 04-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 181 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, 6400 Sønderborg, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10873.

Dispensation til muldtoilet

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler