Dispensation til mini-rensningsanlæg til sommerhus

Publiceret 10-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 12, Iller, Broager, Kejserdom 7, 6310 Broager, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Det forudsættes at terræn retableres når anlæg er etableret. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18440.

Dispensation til mini-rensningsanlæg til sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler