Dispensation til midlertidigt arrangement 2-10. juli 2022 med teltplads for ca. 70 telte, toiletvogne mv. for nordisk sejlermøde

Publiceret 31-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1d Ejby By, Rye ved Ejby Havn i Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18999.

Dispensation til midlertidigt arrangement 2-10. juli 2022 med teltplads for ca. 70 telte, toiletvogne mv. for nordisk sejlermøde

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler