Dispensation til midlertidig opstilling af cirkustelt og andre anlæg i forbindelse med cirkusforestillinger sommeren 2022

Publiceret 16-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 285a, Svendborg Markjorder, Christiansmindevej 20F, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18472.

Dispensation til midlertidig opstilling af cirkustelt og andre anlæg i forbindelse med cirkusforestillinger sommeren 2022

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler