Dispensation til kørsel og nedgravning af fiberkabler

Publiceret 25-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 1e, Henne By, Henne, m.fl., 6854 Henne, i Varde Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15910.

Dispensation til kørsel og nedgravning af kabler

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler