Dispensation til indhegning, klaplåger og skiltning

Publiceret 03-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3e og 44, begge Højerup By, Højerup, Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12053.

Dispensation til indhegning, klaplåger og skiltning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler