Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 31-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 124, Hønsnap, Holbøl Fjordvejen 83, Kruså, i Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3 nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/05750.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler