Dispensation til genopførelse af sommerhus og udhus

Publiceret 04-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Skovgård, Valsgård, Tornsdalsvej 9, Valsgård, 9500 Hobro i Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13096.

Dispensation til genopførelse af sommerhus og udhus

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler