Dispensation til genopførelse af lysthus

Publiceret 11-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1b, Bjørnemose Hgd., Tved, Bjørnemosevej 40, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte genopførelse. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/20560.

Dispensation til genopførelse af lysthus

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler