Dispensation til genopførelse af badehus

Publiceret 03-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5b, Sdr. Åby By, Husby, Høstmarksvej 22, 5592 Ejby, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte, jf. redegørelsen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09940.

Dispensation til genopførelse af badehus

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler