Dispensation til forlængelse af etableret sti til ryttere

Publiceret 17-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1aa, Bjørnemose Hgd, Tved, Bjørnemosevej 40, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10240.

Dispensation til forlængelse af etableret sti til ryttere

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler