Dispensation til flytning af adgangsvej

Publiceret 05-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3, Ravnsby By, Birket, Glentehøjvej 6, 4943 Torrig L, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af den ansøgte adgangsvej. Dispensationen er meddelt på vilkår, at den eksisterende adgangsvej nedlægges i sin helhed og arealet overgår til omdriftsareal, senest ved ibrugtagning af den nye vej. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18279.

Dispensation til flytning af adgangsvej

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler