Dispensation til fem arrangementer i 2022

Publiceret 09-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9f, Lynæs By, Torup, Havnevej 8a, 3390 Hundested, Halsnæs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16504.

Dispensation til fem arrangementer i 2022

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler