Dispensation til etablering af terrasse

Publiceret 25-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 44ke, Udsholt By, Blistrup, Rævehaugen 11 i Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/20563.

Dispensation til etablering af terrasse

Yderligere information:

Jacob Brink Hansen

Sagsbehandler