Dispensation til etablering af samlebrønd i forbindelse med nedgravning af jordvarmeslanger

Publiceret 12-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 19a, Jyllinge By, Jyllinge, Snekkevej 10, 4040 Jyllinge, i Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18572.

Dispensation til etablering af samlebrønd i forbindelse med nedgravning af jordvarmeslanger

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler