Dispensation til etablering af oplagsplads

Publiceret 25-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1, Peberholm Ø, Kastrup, i Tårnby Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte oplagsplads. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17907.

Dispensation til etablering af oplagsplads

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler