Dispensation til etablering af dæksel til bundfældningstank

Publiceret 09-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1u Kisserup By, Udby Grønhøjvænge 33, 4300 Holbæk i Holbæk Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16203.

Dispensation til etablering af dæksel til bundfældningstank

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler