Dispensation til etablering af arbejdspladser og arbejdsveje samt opstilling af teknikskabe og markeringspæle inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 18-05-2022

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om projektet kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys jouirnalnummer 22/06951

22-06951 Afgørelse af 18. maj 2022.

 

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler