Dispensation til etablering af 10 m2 drivhus

Publiceret 10-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11a, Kølstrup By, Kølstrup, Ulriksholmvej 41, 5300 Kerteminde, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15141.

Dispensation til etablering af 10 m2 drivhus

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler