Dispensation til et offentligt toilet

Publiceret 20-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.8q, Røjle By, Strib-Røjleskov, Dæmningen 47, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18261.

Dispensation til et offentligt toilet

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler