Dispensation til en maskinhal

Publiceret 04-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5b Volstrup Hgd., Hjerm, beliggende Vinderupvej 11, 7560 Hjerm, Struer Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af maskinhallen som oprindelig ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18291.

Dispensation til en maskinhal

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler