Dispensation til carport og brændeskur

Publiceret 19-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7a, Bagenkop By, Magleby, Harresvej 14, 5935 Bagenkop, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og §65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til carporten og brændeskuret. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12176.

Dispensation til carport og brændeskur

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler