Dispensation til broarbejder

Publiceret 11-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 7k, 123r og 7000c, Østerlarsker og matr. nr. 182b, 182e og 7000b, Østermarie, alle Bornholms Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/06989.

Dispensation til broarbejder

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler