Dispensation til bålhytte med sheltere, svedehytte og tipi

Publiceret 09-05-2022

Dispensation til bålhytte med sheltere, svedehytte og tipi inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 171, Tunø By, Tunø
beliggende Grøvten 55F, 8799 Tunø i Odder Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bålhytte med sheltere, svedehytte og tipi på ejendommen matr. nr. 171, Tunø By, Tunø.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05404

20-05404 Dispensation

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler