Dispensation til at plante vinstokke og opsætte espalier

Publiceret 25-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7b, Melby By, Årby, Sønderstrandvej 54, 4400 Kalundborg, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 4, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16004.

Dispensation til at plante vinstokke og opsætte espalier

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler