Dispensation til at opstille salgsvogn om sommeren i 2022 og 2023

Publiceret 10-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 375e Ulvshale, Stege Jorder, Ulvshalevej, 4780 Stege, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18525.

Dispensation til at opstille salgsvogn om sommeren i 2022 og 2023

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler