Dispensation til at opstille bord-bænkesæt på to matrikler, Helsingør kommune

Publiceret 09-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 10cz og 10ø, Mørdrup By, Egebæksvang, Strandvejen 169 K, 3060 Espergærde, i Helsingør Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11341.

21/11341 Afgørelse

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler