Dispensation til at opføre 3 campinghytter

Publiceret 20-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 35c Krogsbølle, Agernæs By, Flyvesandsvej 37, Egeby, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14619.

Dispensation til at opføre 3 campinghytter

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler