Dispensation til arealoverførsel

Publiceret 24-05-2022

Afgørelsen vedrører arealoverførsel af 75 m² skrænt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 23a til 23b, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert, 6091 Bjert, Kolding Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journal nummer 22/18914.

22-18914 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent