Dispensation til afholdelse af Copenhagen Warrior motionsløb i Kyst-agerparken den 11. juni 2022

Publiceret 03-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.17a, Hvidovre By, Strandmark, 2650 Hvidovre, Hvidovre Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Dispensationen er meddelt på vilkår, at der foreligger en accept fra grundejers side. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18229.

Dispensation til afholdelse af Copenhagen Warrior motionsløb i Kyst-agerparken den 11. juni 2022

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler