Dispensation til årlig parkeringsdag i en begrænset årrække

Publiceret 03-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 56ah og 56l Karrebæk By, Karrebæk, Vesterhavevej 204, 4736 Karrebæksminde i Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til en årlig parkeringsdag i forbindelse med afholdelse af vinfestival i perioden 2022 – 2026. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13097.

Dispensation til årlig parkeringsdag i en begrænset årrække

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler