Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinjen) til projektet Nordals ferieresort i Sønderborg Kommune efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme

Publiceret 17-05-2022

Rambøll har på vegne af Udviklingsselskabet Nordals ferieresort den 22. december 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til projektet Nordals ferieresort i Sønderborg Kommune efter forsøgsordningen for kyst- og naturturisme inden for strandbeskyttelseslinjen.

Kystdirektoratet meddeler hermed dispensation til forsøgsprojektet Nordals Ferieresort i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65a, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., jf. § 15.

Dispensationen meddeles på baggrund af Erhvervsministeriets afgørelse af den 6. november 2020 om toårig forlængelse af forsøgstilladelsen med mindre ændringer til projektet efter planlovens § 5, stk. 3, 2. pkt.

Dispensationen bortfalder, hvis projektet ikke er fysisk påbegyndt inden den 9. november 2022.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/15314.

21/15314 Dispensation Nordals Ferieresort

 

Yderligere information:

Hans Erik Cutoi-Toft

Områdechef
Kystdirektoratet