Afslag til sejlerhus

Publiceret 11-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1c og 1f, begge Vejrø By, Fejø, Vejrø, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 5, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13191.

Afslag til sejlerhus

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler