Afslag til opsætning af 1 informationsskilt

Publiceret 05-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4o, Venø By, Venø, Nørskovvej 7, 7600 Struer, i Struer Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03268.

Afslag til opsætning af 1 informationsskilt

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler