Afslag til midlertidig teltplads

Publiceret 03-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 26f, 48c eller 48b, Ebeltoft Markjorder, 8400 Ebeltoft, i Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/06918.

Afslag til midlertidig teltplads

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler