Afslag til genopførelse af Makrelfabrikken, samt til delvis ændret anvendelse,

Publiceret 18-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9ai, Fjellerup By, Fjellerup, Klitvej 9, 8585 Glesborg, i Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte genopførelse og indretning af forretning, overnatning, restaurant, mv.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17428.

Afslag til genopførelse af Makrelfabrikken, samt til delvis ændret anvendelse,

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler