Afslag til genopførelse af helårshus

Publiceret 11-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1i, Legind By, Lødderup, Sallingsundvej 93, 7900 Nykøbing Mors i Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13106.

Afslag til genopførelse af helårshus

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler