Afslag til etablering af vandlagune

Publiceret 10-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3a, Koster, Stege Jorder, Kostervænget 2, 4780 Stege, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte lagune til overfladevand.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00440.

Afslag til etablering af vandlagune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler