Afslag til etablering af landbrugshal/maskinhus

Publiceret 09-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1dk, Lerchenborg Hgd., Årby Østrupvej 47, 4400 Kalundborg i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09725.

Afslag til etablering af landbrugshal/maskinhus

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler